Privacyverklaring

Deze website – VanBeelenWerken.nl – is van het bedrijf Van Beelen Werken, gevestigd in Nieuw-Vennep. Het kvk-nummer van dit bedrijf is 88104826. Eigenaar van dit bedrijf is Frank van Beelen.

Op deze website verwerken we de volgende persoonsgegevens:
Als u het contactformulier invult, dan wordt wat u invult opgeslagen.

Hier gaat het om:
– Uw naam
– Uw e-mailadres
– Optioneel uw telefoonnummer

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
– Contact op te nemen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Zo lang als ik ze nodig heb om mijn dienstverlening uit te voeren en niet langer.
U kunt altijd contact opnemen met een verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen uit mijn administratie, als u dat wilt.

Delen van uw persoonsgegevens met derden:
Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat expliciet nodig is voor de uitvoering van mijn diensten. Als dat moet gebeuren heb ik u van te voren ingelicht dat ik derden nodig heb om de dienst uit te voeren.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd bij Van Beelen Werken?
Ik neem de veiligheid van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u hierover vragen of zorgen, neem gerust contact op.